เข้าร่วมงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค 1 ตำบล 1 นวัตกรรม

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสุทธิชัย สิทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล และ น.ส.ศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำกลุ่มเครือข่ายสภาเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร จำนวน 30 ราย และกลุ่มส่งเสริมผู้ข้าวอินทรีย์ตำบลบางใหญ่ จำนวน 14 ราย เข้าร่วมงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค 1 ตำบล 1 นวัตกรรม และในระดับภูมิภาคกลุ่มภาคกลางตอนบน 1 มีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี : สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ถูกคัดเลือกให้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน “ใบบัวบกทอดกรอบ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s