วิยากรโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

ในวันที่ 5 กันยายน 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรู้จักอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s