ออกพื้นที่รับพันธุ์กล้าไม้เพื่อนำไปมอบให้สมาชิกและเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 11 กันยายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร ออกพื้นที่รับกิ่งพันธุ์ไม้เพื่อนำไปมอบให้กับผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1,500 ต้น ในการร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s