เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Farm@Home

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบให้นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัทโฮมโปรดักส์ เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มรายได้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตร ณ โฮมโปร สาขาชัยพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s