เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในวันที่ 21-23 กันยายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ว่าที่ ร.ต.เอนก สิงหากุล หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการซักซ้อมการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s