เข้าร่วมประชุม กพยจ. ครั้งที่ 3/2561

ในวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสุทธิชัย สุทธวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร 5 ชั้น)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s