เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาพื้นที่เพื่อออกคำสั่งระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่น้ำจืดจังหวัดนนทบุรี และการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s