ต้อนรับกลุ่มนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ต้อนรับกลุ่มนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรกิจบัณฑิตย์ เพื่อหารือและเสนอโครงการการพัฒนา/แก้ไขปัญหาเกษตรกรชุมชนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการบูรการร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่ม โดยใช้ต้นกล้วยที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
* ด้านนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวยินดีร่วมสนับสนุนงานของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นการบูรณการร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯและบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกร ในการพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s