เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าพบนางศศิธร นกทรัพย์ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานบูรการกับพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่นในตำบลบางแม่นาง และขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์อาคารเอนกประสงค์ (อบต.บางแม่นาง) เป็นที่ตั้งของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
* ด้านนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวยินดีร่วมสนับสนุนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นางที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีสามารถดำเนินการได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s