ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อวางแผนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ/จังหวัดและปรับงบประมาณให้สอดคล้องต่อนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการเป็นภาคเสียงของเกษตรกรถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่บยวข้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s