ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน เพื่อติดตามรวบรวมข้อมูลปัญหาน้ำนมแพะล้นตลาดและขาดตลาดรองรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพะนม และนำข้อมูลประเด็นความต้องการพัฒนา แก้ปัญหาของเกษตรกร แล้วดำเนินการสรุปรวมจัดกลุ่มข้อมูลสรุปรายละเอียดสภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s