เข้าร่วมประชุมกับสมาคมแพะนมไทย

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ห้อง 3/3 ชั้น 3 ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมได้รับฟังข้อปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในจังหวัดนนทบุรี (สมาคมแพะนมไทย) ประสบปัญหาน้ำนมแพะล้นตลาด ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะและการประชาสัมพันธ์การบริโภคนมแพะ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะรวบรวมปัญหาของเกษตรกรเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

DSCN0182

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s