เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2561

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงปฏิบัติด้านที่ดินของรัฐและแกาแปปรูปไม้ในที่ดิน,การส่งเสริมการแปปรูปสินค้าเกษตรเป็นอุตสาหกรรมระดับชุมชน,การปรับปรุงเพิ่มเติมคณะทำงานร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. … และข้อเสนอยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s