เข้าร่วมโครงการนวัตวิถีจังหวัดนนทบุรี

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม OTOP นวัตวิถีจังหวัดนนทบุรีที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของประชาชน เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าเปิดโครงการเวที สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปฏิรูปโครงสร้างภาคการผลิตทางการเกษตร การท่องเที่ยว อีกทั้งให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการชุมชนมาต่อยอดการบริหารได้อย่างเหมาะสม ณ สวนลัดดาวัลย์ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s