ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายเดชา บุญโต หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนฯ , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์มะนาวแช่อิ่มอบแห้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4 อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s