ต้อนรับกลุ่มนักศึกษา ม.ธุรกิจบัญฑิตย์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ , นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ต้อนรับกลุ่มนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรกิจบัณฑิตย์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนา/แก้ไขปัญหาเกษตรกรชุมชนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการบูรการร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่ม โดยใช้ต้นกล้วยที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s