ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรแปรรูปมะนาวอบแห้งแช่อิ่ม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ (ศนอ.) , นางสาวชลธิชา นิวาสประกฤติ (ศนก.) ลงพื้นที่สำรวจปัญหา/ข้อมูลปัญหาของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปมะนาวอบแห้งแช่อิ่ม ซึ่ง วว. จะดำเนินการช่วยเหลือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมเกษตรในการทำมะนาวแช่อิ่มอบแห้งให้เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ รวมถึงการสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ในระยะยาวและมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s