ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มนักศึกษา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกลุ่มนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรกิจบัณฑิตย์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนา/แก้ไขปัญหาเกษตรกรชุมชนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการบูรการร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่ม พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้กับสบู่ใบบัวให้เป็นที่โด่ดเด่นและได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้กับกลุ่มเกษตรกร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s