เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีออนไลน์

วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมเค ยู โฮม และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีออนไลน์และรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน สำหรับบุคคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s