ลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลท่าอิฐ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ 77/14 หมู่ที่ 8 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นางสาวอัณศยา เชื่องสันเทียะ นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลการเกษตรเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมของศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลท่าอิฐ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s