เข้าร่วมงานขับเคลื่อน Thailand 4.0

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่สยาม สแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ : ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร นำสินค้า “ใบบัวบกทอดกรอบ สบู่ใบบัวบก สบู่รางจืด และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบางกร่าง หมู่ที่ 4 นำสินค้า “กระเทียมโทนดอง” เข้าร่วมงานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา/แปรรูปสินค้าจากในชุมชนของจังหวัดนนทบุรีที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาในปีงบประมาณ 2561

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s