ลงพื้นที่ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลทวีวัฒนา เลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นความต้องการพัฒนา แก้ปัญหาของเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการสรุปรายละเอียดสภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรตำบลทวีวัฒนา ประสบปัญหาต้นทุนการผลิต (การทำนา) สูงและมีความต้องการองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s