จัดเวทีประชาคมร่วมกับเทศบาลตำบลไทรม้า

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลไทรม้า จัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s