บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหวว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลตำบลไทรม้า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ เทศบาลตำบลไทรม้า เพื่อรวบรวมข้อมูลการทำการเกษตรและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบล และรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s