ร่วม MOU กับเทศบาลตำบลไทรม้า ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลไทรม้า ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดเวทีประชาคม กิจกรรมการจัดแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ครั้งที่ 1 เป้าหมายตำบลไทรม้า พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ เทศบาลตำบลไทรม้า เพื่อรวบรวมข้อมูลการทำการเกษตรและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบล และรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s