ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายสมเจตน์ กลัดเล็ก ประธานคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะทำงาน และนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตร สิทธิการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและหนี้สินของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร พัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เครือข่ายและเรื่องอื่นๆ ตามบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s