เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการปลูกข้าว

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นางอุษา
ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อวางแผนการปลูกข้าวและการบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตามโครงการการวางแผนการปลูกข้าวและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s