จัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลบางขนุน

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลบางขนุน และรับฟังความเห็นจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้บูรณาการกับ ปปส. ภาค 1 และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการขับเคลื่อนจัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลบางขนุนและประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s