เข้าร่วมกิจกรรมไถกลบปอเทืองเนื่องในวันดินโลก

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 7 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมไถกลบปอเทืองเนื่องในวันดินโลก จังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s