เข้าร่วมประระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำนโยบายเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุม Ballroom C ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้น กทม. : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s