ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมหารือกับนางอนงค์ สันติเพ็ชร์ ผู้แทนของสมาพันธ์เอสเอ็มไทย ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ยั่งยืน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s