ลงพื้นที่กลุ่มเลี้ยงแพะนมตำบลละหาร

วันที่ 8 มกราคม 2562 ที่กลุ่มเลี้ยงแพะตำบลละหาร ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายเกษม นิยมราษฎร์ เครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลละหาร ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นความต้องการพัฒนา แก้ปัญหาของเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการสรุปรายละเอียดสภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรตำบลละหาร ได้จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงแพะนมตามโครงการของรัฐบาลในปี 2561 และกลุ่มเกษตรกรมีความต้องการเทคโนโลยีในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใส่น้ำนมแพะให้เป็นที่ต้องการของตลาด/ผู้บริโภค สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจะดำเนินการประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s