ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร

วันที่ 14 มกราคม 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกทอดกรอบ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมบูรณาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการลงพื้นที่ประสานงานช่วยเหลือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร ในการพัฒนาแป้งสำหรับทอดใบบัวบกให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการผลิตใบบัวบกทอดกรอบ เพื่อให้คุณภาพมีความคงที่ พร้อมทั้งร่วมกับ กศน.ตำบลไทรใหญ่ ในการบูรณาการพัฒนาการแปรรูปผลิตในชุมชน ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s