ลงพื้นที่โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์

วันที่ 17 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่หารือกับอาจารย์จักรกฤษ โป้แดง โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ในการส่งเสริมให้นักเรียน (กลุ่มยุวเกษตรกร) ในการสืบทอดการทำอาชีพเกษตรกรรมจากรุ่นสู่รุ่น โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะส่งเสริมให้ยุวเกษตรกรเลี้ยงปลาดุก และกำหนดการดำเนินการไว้ในเดือนกุมภาพันธ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s