เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ฝึกอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ฝึกอาชีพด้านการเกษตร” ในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน โดยขับเคลื่อนการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s