เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น

วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร อาคารสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การรับรองถิ่นกำหนดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน ฉบับปรับปรุง”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s