กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ “การลดต้นทุนการผลิตข้าว”

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่บ้านนายมนตรี ศรีสม บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 7 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การลดต้นทุนการผลิตข้าว” ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ซึ่งกลุ่มไร่นาสวนผสมตำบลทวีวัฒนาเป็นกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปัจจุบันได้มีความต้องการที่จะพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวให้เป็นแนวการปฏิบัติแบบอินทรีย์ สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงได้ร่วมบูรณาการกับสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ในการอบรมถ่ายทอดความรู้ “การลดต้นทุนการผลิตข้าว” และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรให้ได้ทำไปปฏิบัติใช้ในการทำนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s