นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่างเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์

วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4 เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะนาวดองและมะนาวแช่อิ่มอบแห้ง โดย ดร.ภัทรา อะหมะดีพรีซะหีด ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ และ ดร.ปนิดา บรรจงสินศริ นักวิจัยอาวุโส และทีมนักวิชาการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ได้ร่วมบูรณการกับสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆในกระบวนการผลิตมะนาวดอง/มะนาวแช่อิ่มอบแห้ง ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์ได้รับการแก้ไขปัญหา “การขัดผิวเปลือกมะนาว” หรือกระบวนการผลิตนั่นเอง ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s