เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมการเกษตรอิสราเอล

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมการเกษตรอิสราเอล “Israeli Agriculture Roadshow 2019 : Implementing 4.0” ซึ่งมีการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรจากบริษัทอิสราเอล ซึ่งเกษตรกรสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในการทำการเกษตรกรในพื้นที่ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s