เข้าร่วมถ่ายทำ VTR การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการถ่ายทำ VTR การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร “เครื่องทับกล้วย” ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่เข้ามาสนับสนุนเครื่องทับกล้วยให้กับกลุ่มเกษตรกร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s