เข้าร่วมนำเสนอสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ

วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ตึกสันติไมตรีนอก ทำเนียบรัฐบาล : นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี, เครือข่ายเกษตรกรฯและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมนำเสนอสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ ที่นำเสนอแผนที่นำทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอทอป และกลุ่มการบริหารจัดการน้ำชุมชน ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองพระอุดมที่ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมเครื่องทับกล้วยแผ่น นำมาสาธิตการดำเนินงานกลุ่มให้นายกรัฐมนตรีได้ชิมและให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองพระอุดมดำเนินการแปรรูปกล้วยต่อไป เพื่อชีวิตเกษตรกรได้รับความยั่งยืน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s