เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการและเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เพื่อทราบถึงปัญหาของแต่ละจังหวัด ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะทำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s