เข้าร่วมเวทีเสวนาการผลิตและทิศทางการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การผลิตและทิศทางการตลาดไม้ดอกไม้ประดับและร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) “พฤกษาตะวันออก” ครั้งที่ 13 เพื่อเชื่อมโยงการผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s