กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตรไปกับสภาเกษตรกร(ยุวเกษตรกร)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลบางพลับ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการสร้างภูมิความรู้ทางการเกษตรไปกับสภาเกษตรกรฯ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ยุวเกษตรกร เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์” ตามโครงการสื่อสารงานสภาฯสู่ประชาชน ปี 2562 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนักให้ยุวเกษตรกรสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม เรียนรู้การสร้างอาชีพเกษตรกรรมในครัวเรือนและการดำเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s