ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลพิมลราช

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลาประชาคม (บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6) ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ยกร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลพิมลราช และรับฟังความเห็นจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้บูรณาการกับสมาพันธ์ SME ไทยภาคกลาง ในการขับเคลื่อนจัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลพิมลราชและประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s