เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อีเว้นท์ฮอล์ ชั้น 1 โรงแรมเดอะบาซาร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. : สภาเกษตรกรแห่งชาติได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ น.ส.สุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร และ น.ส.ฐานิกา สมประจบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร มีผลิตภัณฑ์ใบบัวบก จำนวน 5 รสชาติ และสบู่ใบบัวบก สบู่รางจืด เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น ภายใต้รูปแบบงาน Informal Labour fair 2019 “แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ” เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายแรงงานนอกระบบในท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับชุมชน อำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการรวมตัวเป็นเครือข่ายชุมชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s