ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลบางพลับ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ น.ส.สุธิดา สะเลมัน นักวิชาการเกษตร และ น.ส.ศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดกิจกรรมการสร้างภูมิความรู้ทางการเกษตรไปกับสภาเกษตรกรฯ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ยุวเกษตรกร เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์” ตามโครงการสื่อสารงานสภาฯสู่ประชาชน ปี 2562 ซึ่งกลุ่มยุวเกษตรกรดูแลปลาดุกเป็นอย่างดี และยังเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของยุวเกษตรกรในการเลี้ยงปลาดุก ในอนาคตอาจนำมาเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s