ร่วมบูรณาการกับ กศน.อำเภอไทรน้อย กศน.ตำบลไทรใหญ่ และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมบูรณาการกับ กศน.อำเภอไทรน้อย กศน.ตำบลไทรใหญ่ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการจัดโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะจากการฝึกอาชีพ
2. เพื่อยกระดับของเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้า จากการทำการผลิตและขายผลผลิตในรูปแบบวัตถุดิบราคาต่ำ
3. เพื่อให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายในการประสานงาน สนับสนุนและพัฒนาแก้ไขปัญหาในชุมชน
ซึ่งทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ ตำแหน่ง นักวิจัยอาวุโส
2. ดร.กฤตลักษณ์ ปะสะกวี ตำแหน่ง นักวิจัย
3. นางสาวเนาวพันธ์ ดลรุ้ง ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย
เพื่อเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การแปรรูปกล้วย”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s