เข้าร่วมคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย เข้าร่วมคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร เป็นวิสาหกิจดีเด่นระดับอำเภอและเป็นตัวแทนอำเภอในการประกวดในระดับจังหวัด ปี 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ประเมิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s