เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมและวิธีการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ เพื่อนำไปบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s